Dla byłych pracowników zlikwidowanych zakładów pracy

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy Państwa, że w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników i interesantów, począwszy od dnia 9 marca 2020 r. 
– do odwołania – pracownicy ARCHEON nie będą przyjmowali interesantów w siedzibie firmy.

Jednocześnie informujemy, że bez zmian udzielane będą informacje telefoniczne i pisemne.

Nasze telefony
tel./fax +48 61 815 07 61
tel. +48 61 878 97 55
tel. +48 61 878 97 56
kom. 501-941-681

Informacja dla byłych pracowników zlikwidowanych zakładów pracy:

Celem uzyskania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy przechowywanych w Archiwach naszej spółki należy złożyć podanie:

  1. Za pośrednictwem e-maila: info@archeon.pl (zeskanowany wypełniony wniosek z własnoręcznym podpisem)
  2. Listownie na adres siedziby firmy ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o., ul. Ogrodnicza 13A w Janikowie, 62-006 Kobylnica

Za utrudnienia przepraszamy

Koszty wydawania dokumentów

Koszty wydawania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy dla byłych pracowników zlikwidowanych zakładów pracy znajdujących się w zasobach naszej spółki wydawane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania.

Cennik wydawanych zaświadczeń i odpisów przedstawia się następująco:

  • poświadczona kopia świadectwa pracy – 17,00 zł- poświadczona kopia innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia – 4,00 zł
  • poświadczona kopia karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac 4,00 zł
  • odpis świadectwa pracy  – 35,00 zł za każdą rozpoczętą stronę
  • odpis innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy – 8,00 zł
  • odpis skrócony wysokości zarobków na podstawie list płac (tzw. RP7), bądź kartotek wynagrodzeń – 4,00 zł za każdą pozycję zestawienia

Podstawa prawna: