O nas

ARCHEON

Firma Archeon została założona w 1994 roku. Zatrudnia dyplomowanych archiwistów z dużą praktyką zawodową. Przez 20 lat działalności swoje dokumenty powierzyło nam wiele firm oraz instytucji państwowych, samorządowych i korporacyjnych.

ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o. wpisana jest pod nr 8/2005 w rejestrze przechowawców dokumentacji płacowo-osobowej prowadzonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i w 2006r. uzyskała pozytywną ocenę swojej działalności na podstawie kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski.

ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o. dysponuje kadrami posiadającymi wykształcenie wyższe archiwalne i duże doświadczenie zawodowe w zakresie postępowania z dokumentacją aktową. Nasze usługi przeprowadzane są kompleksowo i profesjonalnie.

Na początku swojej działalności ARCHEON zajmowała się stałą obsługą archiwów w Urzędach Skarbowych w Poznaniu, a w roku 2006 na zlecenie Izby Skarbowej w Poznaniu ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o. organizowała Wielkopolską Składnicę Akt Skarbowych w Gnieźnie.

Całość zgromadzonego zasobu aktowego przechowywana jest specjalistycznych magazynach archiwalnych, udostępniana tylko osobom i instytucjom upoważnionym.

Posiadamy Certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów.

Firma ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o., uczestniczyła w projektowaniu archiwum przy kancelarii prezydenta RP.

Czym się zajmujemy

Archiwizacja dokumentów znakomicie wspomaga działalność każdego biura. Pozwala w sposób profesjonalny zabezpieczyć wytworzone dokumenty. Nowoczesne zarządzanie firmą czy instytucją nie może obyć się bez odpowiednio prowadzonej dokumentacji, która w bezpieczny sposób zostanie przechowana.

W grudniu 2006 roku zostaliśmy laureatem VI edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług “Najlepsze w Polsce” – “The best in Poland” uzyskując certyfikat za: Kompleksowe usługi archiwalne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Archeon Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:  Archeon Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o., ul. Ogrodnicza 13a, Janikowo, 62-006 Kobylnica
 2. W dniu 25-05-2018 roku powołano Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: tobiasz.baranicz@archeon.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu  realizacji Pana/Pani wniosku lub zapytania.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi.
 6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie:
  • przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane
   lub do których są przetwarzane;
  • w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym;
  • w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.
 7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna,
  iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 9. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zapytania lub przeprowadzenia kwerendy archiwalnej. Niepodanie danych powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.