Dla byłych pracowników zlikwidowanych zakładów pracy

Informacja dla byłych pracowników zlikwidowanych zakładów pracy:

Celem uzyskania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy przechowywyanych w Archiwach naszej spółki należy złożyć podanie:

  1. Za pośrednictwem e-maila: info@archeon.pl (wzór podania do pobrania poniżej)
  2. Osobiście w siedzibie firmy przy ulicy ul. Ogrodniczej 13A w Janikowie, 62-006 Kobylnica
  3. Listownie  pod tym samym adresem

Koszty wydawania dokumentów

Koszty wydawania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy dla byłych pracowników zlikwidowanych zakładów pracy znajdujących się w zasobach naszej spółki wydawane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania.

Cennik wydawanych zaświadczeń i odpisów przedstawia się następująco:

  • poświadczona kopia świadectwa pracy – 17,00 zł- poświadczona kopia innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia – 4,00 zł
  • poświadczona kopia karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac 4,00 zł
  • odpis świadectwa pracy  – 35,00 zł za każdą rozpoczętą stronę
  • odpis innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy – 8,00 zł
  • odpis skrócony wysokości zarobków na podstawie list płac (tzw. RP7), bądź kartotek wynagrodzeń – 4,00 zł za każdą pozycję zestawienia

Podstawa prawna: