Bezpieczne przechowywanie danych

Przechowywanie przez firmę danych elektronicznych we własnej siedzibie ma dwie podstawowe wady - po pierwsze nie jest najbezpieczniejsze, a po drugie generuje koszty. Oczywiście w przypadku większych ilości danych elektronicznych można zainwestować w odpowiednie systemy zabezpieczeń w celu uniknięcia kradzieży, jednak jest to często duży koszt, który przekracza możliwości wielu przedsiębiorców. Dlatego też warto w takiej sytuacji skorzystać z oferty specjalistów, zajmujących się bezpiecznym przechowywaniem różnego rodzaju danych elektronicznych – zarówno na dyskach, jak i taśmach backup.

Gwarancja bezpieczeństwa

ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych sp. z o.o. zajmuje się bezpiecznym przechowywaniem danych niezależnie od nośników, na jakich się ona znajdują. Korzystamy ze sprawdzonego systemu, dzięki któremu dokumentujemy każdą czynność związaną z danymi, a dzięki odpowiednio przystosowanym magazynom archiwalnym jesteśmy w stanie zadbać o odpowiednie przechowywanie danych elektronicznych – nie tylko po to, aby zabezpieczyć klienta przed ich utratą lub kradzieżą, ale również przed ich zniszczeniem. Z nami macie Państwo pewność tego, że dane nie opuszczą magazynu i zostaną udostępnione w razie takiej potrzeby wyłącznie uprawnionym do tego osobom.

W przypadku dużej ilości dokumentów nie można sobie pozwolić na odkładanie wszystkiego na później. Takie podejście może być przyczyną nawarstwiania się pracy, która w efekcie możne być wykonana po terminie. W takim przypadku Zatrudniamy wyłącznie wykwalifikowanych archiwistów, a w ciągu ponad 20 lat istnienia, obsłużyliśmy setki firm i instytucji. Posiadamy niezbędne uprawnienia, a nasza firma jest wpisana pod nr 8/2005 w rejestrze przechowawców dokumentacji płacowo-osobowej prowadzonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Zapraszamy do ściągnięcia formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce DLA KLIENTA lub skontaktowania się z nami drogą mailową/telefoniczną, a odpowiemy na Państwa pytania i ustalimy wszelkie szczegóły współpracy.

Dlaczego bezpieczne przechowywanie danych przez ARCHEON jest dobrym rozwiązaniem dla firmy lub instytucji?

• Przechowywanie odbywa się w odpowiednio zabezpieczonych magazynach, w których dopasowujemy warunki do rodzaju nośnika pod kątem wilgotności, temperatury, zajmowanej powierzchni itd.
• Nad danymi opiekę sprawują doświadczeni archiwiści.
• Przedłużona zostaje żywotność danych, a co za tym idzie – okres ich przydatności dla firmy lub instytucji.
• Dane są zabezpieczone przed kradzieżą, niszczeniem, pożarem, a także innymi niebezpieczeństwami.
• Przechowywanie danych generuje niższe koszty niż zainwestowanie we własne systemy zabezpieczeń.
• Dane podlegają specjalistycznie opracowanym procedurom bezpieczeństwa, które są zgodne z przepisami o ochronie danych.

W celu otrzymywania szczegółowej oferty skontaktuj się z nami za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem

info@archeon.pl

lub zadzwon pod numer +48 61 815 07 61 / +48 61 878 97 55

Co nas wyróżnia?

Strona - archiwizacja dokumentów Warszawa